APNX ใส่ใจถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง
โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีการ APNX จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ APNX เก็บรวบรวมและรับได้ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ APNX ในอดีตของคุณครับ/ค่ะ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, หรือหมายเลขโทรศัพท์ และไม่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในที่อื่นครับ/ค่ะ
 • นโยบายนี้ไม่ใช้กับวิธีการดำเนินการของบริษัทที่ APNX ไม่ครอบครองหรือควบคุม หรือกับบุคคลที่ APNX ไม่จ้างงานหรือบริหารครับ/ค่ะ นอกจากนี้บางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ APNX อาจมีคำแถลงความเป็นส่วนตัวของตนเองครับ/ค่ะ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

 • APNX จะรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนกับ APNX, เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ APNX, เยี่ยมชมเพจต่าง ๆ ของ APNX หรือเพจของพันธมิตร APNX บางแห่ง และเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือการจับรางวัลต่าง ๆ
 • APNX จะขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, วันเกิด, เพศ, รหัสไปรษณีย์, อาชีพ, อุตสาหกรรม, ความสนใจส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกเปิดเผยต่อ APNX, เก็บรักษาและใช้งานโดย APNX โดยขึ้นอยู่กับการยินยอมของคุณครับ/ค่ะ การลงทะเบียนเรียบร้อยในเว็บไซต์ของเราจะถือว่าคุณยินยอมแล้วครับ/ค่ะ เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่บริการของเรา คุณจะไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ไม่รู้จักต่อ APNX อีกต่อไปครับ/ค่ะ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรักษาการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้า APNX จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต่อไปครับ/ค่ะ:
  • เพื่อปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหา, ตอบสนองคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ, ปรับปรุงบริการของเรา, ติดต่อคุณ, ดำเนินการวิจัย และจัดทำรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับลูกค้าภายในและภายนอก
  • ในการเก็บรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเพื่อแบ่งปันกับบริษัทร่วมงานและพันธมิตรที่ไว้วางใจของ APNX ที่ทำงานในนามของหรือร่วมกับ APNX ใต้ข้อตกลงความเป็นลับ เพื่อสร้างระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าในสาธารณสังคมครับ/ค่ะ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้ APNX สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อเสนอจาก APNX และพันธมิตรทางการตลาดของเราครับ/ค่ะ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลนี้อย่างอิสระครับ/ค่ะ
  • เพื่อสื่อสารกับคุณ หรือยืนยันคำขอของคุณด้วยแบบสอบถามออนไลน์ขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้รับเหมาช่วงของ APNX ใช้เพื่อเสนอแนะหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลการขายของ APNX

จะถือว่าคุณยินยอมให้ APNX เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตามคุณยังคงมีสิทธิ์ในการถอดข้อมูลที่คุณได้ระบุให้กับ APNX ได้ครับ/ค่ะ เพื่อป้องกันสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถส่งคำขอถอดข้อมูลไปยัง APNX ผ่านทางไปรษณีย์พร้อมลายเซ็นของคุณครับ/ค่ะ คำขอของคุณจะถูกประมวลผลภายในเจ็ด (7) วันทำการครับ/ค่ะ APNX จะประมวลข้อมูลของคุณตามกฎหมายและระเบียบของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครับ/ค่ะ

คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการบริการโอนถ่ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (หากคุณอนุญาต) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการบริการจดจำเบราวเซอร์ของคุณและจับและเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ครับ/ค่ะ ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการรวบรวมและประมวลผลรายการในตะกร้าสินค้าของคุณครับ/ค่ะ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อช่วยในการเข้าใจความชอบของคุณขึ้นอยู่กับกิจกรรมในเว็บไซต์ที่ผ่านมาหรือกิจกรรมในปัจจุบัน เพื่อทำให้เราสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นให้คุณครับ/ค่ะ เรายังใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจราจรในเว็บไซต์และการโต้ตอบในเว็บไซต์เพื่อที่เราจะสามารถให้ประสบการณ์และเครื่องมือในอนาคตที่ดีขึ้นให้คุณครับ/ค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อ:

 • เข้าใจ และบันทึกการกำหนดลักษณะของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมในอนาคต
 • ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่าง ๆ

คุณสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนคุณทุกครั้งเมื่อคุกกี้ถูกส่งมาหาคุณ หรือคุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ทั้งหมดครับ/ค่ะ คุณสามารถทำเช่นนี้ผ่านการตั้งค่าในเบราวเซอร์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น: Internet Explorer) ครับ/ค่ะ ทุกเบราวเซอร์มีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ดังนั้นโปรดดูที่เมนู Help ของเบราวเซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ไขคุกกี้ที่ถูกต้องครับ/ค่ะ หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ บางคุณลักษณะอาจไม่ทำให้ประสบการณ์ในเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพ และบางบริการของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องครับ/ค่ะ

ความไม่รับผิดชอบ

APNX เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ แต่ APNX ไม่รับประกันถึงความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน หน่วยงาน ตัวแทน หรือพันธมิตรที่สร้างขึ้นโดยลิงค์ต่าง ๆ

การรักษาความลับ และความปลอดภัย

 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลของคุณในบัญชี APNX จะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
 • ในบางโอกาส APNX จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัย SSL เพื่อปกป้องข้อมูลระหว่างการรับส่ง
 • เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในการติดต่อกับข้อมูลนั้นไว้กับพนักงานเฉพาะที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเหล่านั้น
 • เรามีมาตรการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลาง เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

APNX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกนโยบายนี้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ล่าสุดเวลาหนึ่งในขณะคุณกลับมาซ้ำครับ/ค่ะ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้อย่างรอบคอบเมื่อจำเป็นเพื่อจัดการกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ครับ/ค่ะ เราจะประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ครับ/ค่ะ

คำถาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ในกรณีที่คุณมีคำถามและข้อเสนอแนะใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 1. ทางอีเมล: info@apnxdrive.onmicrosoft.com
 2. By mail: Receiver – Aerocool Advanced Technologies Corp. Privacy Policy Issues Mail.
  Mailing address – 3F. -6, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22010, Taiwan(R.O.C.).
 3. By phone:+886-2- 8698-1088
 4. By fax: +886-2- 8698-1082